Tag: kiểm tra nguồn gốc iphone

Các bước kiểm tra xuất xứ của iPhone, iPad đơn giản, hiệu quả

Chúng ta khi mua máy thường check imei coi hàng quốc tế hay lock mà quên rằng các mặt hàng hiện nay cũng có thể đến từ nhiều nước khác nhau như Singapore, Mỹ, Hong Kong, Pháp, v.v… nên việc chúng ta kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của iPhone cũng hết sức quan trọng. Để