Tag: rèm nhựa ngăn lạnh

Tuyệt đối không nên thiết kế lắp đặt cửa theo kiểu này

Cửa nhà là một nơi quan trọng để giữ gió và khí. Vì thế, vị trí, hình dáng, kích thước cửa sẽ xác định nguồn khí của ngôi nhà tốt hay xấu, mạnh hay yếu, điều này liên quan đến phong thủy của ngôi nhà. Để thiết kế lắp đặt một bộ cửa vừa đảm bảo