Thủ thuật tắt hiển thị nội dung tin nhắn trên màn hình iPhone

Thủ thuật tắt hiện thị nội dung tin nhắn trên màn hình iPhone

Smartphone là một trong các thiết bị chứa nhiều thông tin cá nhân của người dùng. Chế độ mặc định trên iPhone cho phép hiển thị một phần nội dung trong tin nhắn đến bất kể máy có đặt mật khẩu hay không, là một tính năng hữu ích của iPhone giúp người dùng có thể biết được nội dung tin nhắn mà chưa cần mở tin nhắn. Tuy nhiên nếu tính năng này không hợp với nhu cầu sử dụng của bạn thì có thể tắt hiển thị nội dung tin nhắn trên màn hình iPhone bằng cách sau:

– Vào Setting -> Chọn Notification -> Messages

– Kéo xuống disable Show on Lock Screen -> Tắt thông báo tin nhắn tại màn hình khóa

– Show Priview –> Tắt thông báo tại phần thông báo xem trước phía trên màn hình

Sau thao tác trên, iPhone sẽ không còn tự hiển thị một phần nội dung tin nhắn ở mục thông báo mỗi khi có tin nhắn gửi đến. Người dùng có thể áp dụng các biện pháp bảo mật khác như đặt mật khẩu để đảm bảo sự riêng tư cá nhân.

Chúc các bạn thành công.